Misyonumuz & Vizyonumuz & Hedeflerimiz

Misyonumuz

Ülkemizdeki üstün zekalı / yetenekli bireylerin sağlıklı bir tanılamadan geçerek, uygun eğitim puzzle_misyonalması konusunda doğru yönlendirilmesini sağlamak, topluma faydalı, üretken, başarılı ve mutlu bireyler olarak topluma kazandırmaktır.

Vizyonumuz

Her yaş grubunda, zeka potansiyeli ve yeteneklerinin farkında olan ve bu potansiyeli ülke yararına kullanan, hak, hukuk, sorumluluk, bilim, sanat, beceri, mutluluk, başarı kavramlarının anlamını doğru kavrayan, üretken, araştırmacı,  paylaşımcı, Atatürkçü, çağdaş bir Türkiye.

 

Hedeflerimiz