Bireysel Mentörlük Programı ile;

Belli bir alanda özel bir yeteneği olduğu önceden tespit edilmiş olan kişinin ihtiyacı olan eğitim düzeyi, alanında uzman mentor eşliğinde kişinin algı düzeyi, öğrenme modelleri, hedefleri ışığında hazırlanmış BEP takibi ile yürütülür.

Potansiyeli ya da özel yeteneği belirlenmemiş olanlarda ise, ön görüşme ile ilgi alanları ve yaklaşımları anlaşılmaya çalışılır. Araç olarak belirlenen bir alan seçilerek kişinin hem özel yetenek düzeyi tespit edilmeye hem de iletişim kanalları, öğrenme modelleri, ilgi alanı ile beceri düzeyi paralelliği gibi alt kazanımarın hedeflendiği kişiye özel hazırlanan BEP ile keşif süreci başlatılır. Sürecin sonunda kişinin yetenek ve potansiyeli ile alt başlıklarla ilgili tespitler ortaya konularak, takip edilmesi gereken yol ve yöntem belirlenir.

Mentörlük çalışmaları, bilimsel ve sanatsal alanlarda müzik, resim, mühendislik (bilgisayar, yazılım, elektronik…), yazarlık, tasarım başlıklarında uygulanır.

Program İçeriğinde;

Akademik olarak kişinin akran yaşının üzerinde, ihtiyaç duyduğu düzeyi hedefleyen kişiye özel yaklaşımlar ve teknik donanım kullanılır. Kişinin öncelikle ilgi ve özel yetenek alanı ele alınarak iyi düzeyde olduğu beceri yönü keşfedilerek ilerletilmeye çalışılır. Paralelde kişinin diğer beceri düzeyleri tespit edilmeye çalışılarak, iyi olduğu becerileri ile diğer becerilerini dengelemesi (iyileştirmesi) üzerine yöntem geliştirmesi sağlanır. Akademik ve beceri düzeyi ile çizilen programın çerçevesinde kişinin sosyal duygusal gelişimi, iletişim becerileri, dilsel ve bedensel ifade kanalları da dahil edilerek çalışma uygulanır.

Süre;

Kişi ile birlikte düzenlenen takvim çerçevesinde haftada bir ya da iki gün düzenli, planlı çalışmalar yürütülür.

Meral Şengüler Üstün Zekalılar / Yetenekliler Enstitüsü programına katılan kişi, planlanan saatlerin dışında, randevu sistemi ile ücretsiz olarak Meral Şengüler Üstün Zekalılar / Yetenekliler Enstitüsü çalışma odalarını kullanma hakkına sahip olur ve mentörüne danışma imkanına sahip olur.

BAŞVURU ve DAHA FAZLA BİLGİ ALMAK için bizimle iletişime geçin.